خدمات

لیست خدمات 

خدمات دکتر احمد محمود آبادی

خدماتی که دکتر احمد محمود آبادی ارائه می دهند شامل :
درمان دیسک ستون فقرات بدون جراحی (با استفاده از درمان های دستی (manipulation)
تزریق اوزون و لیزر پرتوان
درمان آرتروز زانو با استفاده از روش های تزریقی (ارتوکین و اوزون) یا غیر تزریقی مثل طب سوزنی (Acupuncture)
لیزر پرتوان
درمان خارپاشنه با shock wave
فیزیوتراپی و…
می باشد. همچنین در این کلینیک تخصصی نوار عصب و عضله (EMG-NCV) نیز جهت تشخیص بیماری های عصبی_عضلانی گرفته می شود.

درمان دیسک کمر

اطلاعات بیشتر

نوار عصب و عضله

اطلاعات بیشتر

لیزر پرتوان فیزیوتراپی

اطلاعات بیشتر

طب سوزنی

اطلاعات بیشتر

درمان آرتروز زانو

اطلاعات بیشتر

ازون درمانی

اطلاعات بیشتر

ستون فقرات

اطلاعات بیشتر

آرتروز گردن

اطلاعات بیشتر